پیش دبستانی و دبستان دخترانه نور ایمان منطقه 22
تلفن تماس: 44743919
قالیشویی شهر زیبا
تلفن تماس: 44700171