درباره ما


 این مجموعه راهنمایی جهت رفاه حال اهالی محترم منطقه ۲۲ برای معرفی امکانات عمومی، تجاری   و … منطقه است. این حرکت در گامهای اولیه می باشد و با همفکری دوستان و همراهان خوب در مسیر ایده آل شدن پیش خواهد رفت. منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان هستیم.

  شماره تماس و ارسال پیام :

   سلطانی  ۰۹۱۲۲۱۷۷۲۵۶

   جعفری    ۰۹۲۱۷۴۶۸۷۸۸