آموزشگاه رانندگی تهرانیان

آدرس: میدان ساحل ، ضلع شمالی ، خ یوشیج ، مجتمع تجاری خیام