دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی واله شعبه چیتگر (مدرسه)

آدرس: میدان ساحل ، ضلع شمالی ، خ یوشیج