سرای محله آبشار
نمایش

سرای محله آبشار

آدرس: انتهای اتوبان شهید خرازی، خ هاشم زاده شمال، خ عطار نیشابوری، خ خواجوی کرمانی، جنب مسجد فاطمه الزهرا (س)