مجموعه ورزشی پردیسان نور

آدرس: انتهای بلوار امیر کبیر، بلوار کاشان، بین نور دوم و سوم، نبش میدان موج