نمایش

روستای وردیج (تفریحی)

آدرس: انتهای همت، بلوار پژوهش، شهرک دانشگاه شریف، خیابان شهید اردستانی، در انتهای شمالی خیابان تابلوی کوچک سفید رنگی با عنوان «روستای وردیج»
نمایش

بوستان جوانمردان ایران

آدرس: بلوار صدرا که ورودی غربی بوستان است، اتوبان حکیم به سمت غرب که ورودی جنوبی به شمار می آید و اتوبان شهید همت به سمت شرق که ورودی شمالی این پارک است.