شرکت ایلیا خودرو خلیج فارس نمایندگی سایپا

آدرس: بزرگراه شهيد خرازي، ضلع شمالي درياچه شهداي خليج فارس، ميدان ساحل، خيابان شهيد جوزاني، انتهاي خيابان مولوي