لبنیات سنتی ساحل

آدرس: ضلع جنوبی میدان ساحل، خ قمر، جنب نانوایی بربری