روغن کده نیک ( روغن گیری )

آدرس: بلوار امیرکبیر، بعداز چهارراه هاشم زاده، پلاک 590