شرکت پاک گستر دریاچه

آدرس: میدان دریاچه ، خ میعاد ، 20 متری اول ، به سمت بلوار پژوهش ، شهرک چیتگر ، برج ارکید1