صنایع آلومینیوم سانترال ( درب و پنچره )

آدرس: بلوار امیرکبیر، بعداز چهارراه هاشم زاده، روبروی مجتمع شقایق، پلاک 660