۲نفر کارگر ساده و نیمه ماهر (۹۷/۰۳/۰۵)

۲ نفر کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کارهای تاسیسات نیازمندیم.
ساعت کار ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر (شهرک گلستان)
تماس: ۰۹۱۲۵۸۶۱۹۵۶