آش و حلیم بابا عبدی (شعبه 2)

عنوان: آش و حلیم بابا عبدی (شعبه ۲) (رستوران)

آش و حلیم بابا عبدی (شعبه ۲) (رستوران)

  1. همه روزه از ساعت ۵ صبح الی ۲۳
  2. دارای پیک رایگان

 

سایر رستوران های منطقه ۲۲