عنوان: بازار بزرگ ایران (ایران مال)

اولین فاز بازار بزرگ ایران (ایران مال) رونمایی شد. این مجموعه که گفته می شود یکی از ۵ مرکز خرید بزرگ دنیاست و در منطقه رقیب ندارد. ایران مال مجتمعی تجاری، فرهنگی، مذهبی، رفاهی و تفریحی است و این موضوع، مجتمع مذکور را متمایز از سایر مراکز خرید می کند.