برنامه ریزی و کنترل پروژه

عنوان: ارائه آموزش و خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارائه آموزش و خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه ساختارشکست کار (W.B.S)

تهیه ساختار شکست هزینه (C.B.S)

تهیه برنامه زمان بندی تفضیلی و گانت چارت با نرم افزارهای MSP یا پریماورا P6

گزارشات (روزانه، هفتگی، ماهیانه)، داشبورد مدیریتی (تحلیلی) و کارگاهی

تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و صورتجلسات و پیگیری کلیه امور محوله مدیریت

بانک اطلاعات پیمانکاران جز و تامین کنندگان و مدارک مهندسی

تهیه برنامه های اجرایی و جبرانی  (Re plan , Cache up Plan)

تهیه و کنترل صورت وضعیت های کارگاه و پیمانکاران

تهیه نمودارهای پیشرفت کار پروژه  (S-Curve ,Cash Flow,…..)

پیاده سازی سیستم ارزش کسب شده EVM نمودارهای مربوطه جهت کنترل هزینه های شرکت و مقایسه پروژه ها

انجام تحلیل های مالی و توجیه اقتصادی پروژه ها با نرم افزار Comfar III

مدیریت پروژه های شخصی (اهداف فردی)

آماده همکاری بصورت (پیمانکاری ،تمام وقت، و پاره وقت) با بیش از ۱۰ سال سابقه در شرکتها و موسسات پروژه محور

تماس جهت مشاوره و سفارش : ۰۹۳۵۲۳۵۵۳۳۰

 

صفحه اصلی