فروشگاه زنجیره ای اتکا کوهک منطقه 22

عنوان: فروشگاه زنجیره ای اتکا دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

فروشگاه زنجیره ای اتکا دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

 

فروشگاه زنجیره ای اتکا دریاچه (داخل مرکز خرید خلیج فارس) که ضلع شمال غربی دریاچه واقع شده است.

 

سایر فروشگاه ها و سوپرمارکت های منطقه ۲۲