کباب سرای مجلل ساوالان

عنوان: کباب سرای مجلل ساوالان

کباب سرای مجلل ساوالان

  1. انواع غذاهای ایرانی و خورشت ها
  2. سفارشات برای مجالس و ارگان ها پذیرفته می شود.

 

سایر رستوران های منطقه ۲۲