گالری هنری مینا

عنوان: گالری هنری مینا

گالری هنری مینا

نمایشگاه هنر های دستی شامل

  1. بافت دو میل و قلاب
  2. سبدهای تریکو
  3. مجسمه
  4. شمعدان های دیواری