نقشه منطقه 22 کامل و بصورت هوایی (ماهواره ای)

در این نقشه ماهواره ای منطقه۲۲ تهران محله ها و مجتمع های مسکونی و تجاری به همراه میادین و خیابانها مشخص شده است. برای مشاهده کلیک کنید.