روستای وردیج
نمایش کامل

روستای وردیج (تفریحی)

آدرس: انتهای همت، بلوار پژوهش، شهرک دانشگاه شریف، خیابان شهید اردستانی، در انتهای شمالی خیابان تابلوی کوچک سفید رنگی با عنوان «روستای وردیج»
بوستان جوانمردان ایران
نمایش کامل

بوستان جوانمردان ایران

آدرس: بلوار صدرا که ورودی غربی بوستان است، اتوبان حکیم به سمت غرب که ورودی جنوبی به شمار می آید و اتوبان شهید همت به سمت شرق که ورودی شمالی این پارک است.