اداره برق منطقه ۲۲

آدرس: میدان المپیک، بلوار دهکده، خ شاهچراغی، 12 متری، خ بیست و هفتم