اداره گاز – منطقه ۲۲ شهری

آدرس: بلوار امیرکبیر،بلوار گلها، بعد از میدان اتریش، 16 متری گلستان، نبش خ ولیعصر