شرکت ایلیا خودرو خلیج فارس نمایندگی ایران خودرو

آدرس: بزرگراه شهيد خرازي، ضلع شمالي درياچه شهداي خليج فارس (چیتگر)، ميدان ساحل، خيابان شهيد جوزاني، انتهاي خيابان مولوي