زیتون و ترشیجات (و لبنیات سنتی) امیرکبیر

آدرس: بلوار امیرکبیر، روبروی بانک ملی، پلاک 402