موسسه همای امین قهرمان (سیستم حفاظتی)

آدرس: بلوار امیرکبیر، مقابل خیابان بنفشه، پلاک 300، طبقه دوم