فروشگاه ۲۰۰۰ تومانی: نمایندگی بلور و شیشه کاوه اصفهان

آدرس: بلوار امیرکبیر، بین چهارراه گلها و کاج، نبش کوچه گلیار، پلاک 388