برای اعلام درخواست ها ، پیشنهادات و انتقادات به وب سایت محله ما می توانید با ایمیل یا تلفن اقدام نمایید.

تلفن تماس و ارسال پیام :     44190947-021  ،   ۰۹۲۱۷۴۶۸۷۸۸

 ایمیل :    info@mahalema.com

 آدرس :  تهران ، منطقه 22 ، شهرک سرو آزاد ، خیابان گودرزی ، خیابان سروناز