برای اعلام درخواست ها ، پیشنهادات و انتقادات به وب سایت محله ما می توانید با ایمیل یا تلفن اقدام نمایید.

ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱۸

تلفن تماس و ارسال پیام :     ۰۹۲۱۷۴۶۸۷۸۸

 ایمیل :    info@mahalema.com

 آدرس :  تهران ، منطقه ۲۲ ، شهرک سرو آزاد ، خیابان گودرزی ، خیابان سروناز