دسته: آموزشی و فرهنگی

خرداد 16
آموزشگاه های زبان شهر تهران

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی این است که مانند نوزادی که تازه متولد شده، این زبان را یاد بگیرید؛ بدین صورت که نوزاد تا چندین ماه فقط به صحبت های اطرافیان گوش می کند

خرداد 05
نویسندگی و چاپ کتاب در شهر تهران

قطعا هیچ نویسنده ماهری از همان اول زندگی، نویسنده نبوده و ذهن خلاقی نداشته است. افرادی مانند هاروکی موراکامی، جی کی رولینگ، مارگارت اتوود، ریک ریوردن، دیوید نیون در ابتدا شکست های فراوانی خوردند.